Skip to content

Włoski przy kawie

Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin publikowania opinii

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat moich kursów grupowych i zajęć indywidualnych. Gdy mówię o mnie, mam na myśli następujący podmiot: OLTREMARE Antonina
  Jasnorzewska, ul. Nowogrodzka 62b/29 02-002 Warszawa, NIP: 7010034961.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie www.oltremare.pl
 3. Wszystkie publikowane opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z moich kursów.
 4. Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego mojego klienta indywidualnie i jeśli
  takową otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.
 5. Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacę za wystawienie opinii.
 6. Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę wykorzystać.
 7. Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałam przy zawieraniu z klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający że opinia
  pochodzi od klienta, który korzystał z mojego kursu.
 8. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a ja opublikowałam taką opinię, zgłoś ten fakt, wysyłając wiadomość na
  adres antonina@oltremare.pl. Rozpatrzę takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w
  Twoim imieniu, usunę opinię.
 9. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres antonina@oltremare.pl. Każdą skargę
  rozpatruję w ciągu 14 dni.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 11. Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.